Vermogensdelicten

Advocaat Vermogensdelicten

Strafbare feiten waarin iemand financieel voordeel behaalt valt onder een vermogensdelict. Denk hierbij aan diefstal, verduistering, heling, oplichting, autodiefstal, zakkenrollen. valsheid in geschrifte, fraude en bijvoorbeeld inbraak. Hierbij gaan doorgaans vermogensdelicten over diefstal en heling. Men spreekt over diefstal als een goed wordt weggenomen die tot een ander behoort. Daarbij is natuurlijk wel de kanttekening te vermelden dat dit zonder goedkeuring van de eigenaar is gebeurd. Heling heeft betrekking op het doorverkopen van gestolen goederen. Deze relatief kleine zaken kunnen toch grote gevolgen hebben op de rest van uw leven. Wordt u verdacht van een vermogensdelict? 

Ernstige vermogensdelicten

De ernst van het strafbare feit is natuurlijk van invloed op een eventuele strafmaat. Denk hierbij aan diefstal met geweld, zoals een ramkraak of een gewapende overval. De gevolgen voor het slachtoffer en de maatschappij zijn bij dit soort ernstige delicten logischerwijs een stuk groter. Hierdoor zal een eventuele uitspraak hoger uitvallen dan een simpele heling of diefstal zaak. Oplichting en verduistering zijn ook zaken die relatief veel voorkomen in Nederland. Dit soort zaken zijn vaak erg complexe materie, waarbij een strafrechtadvocaat met gespecialiseerde kennis over vermogensdelicten onmisbaar is. Schroom dan ook niet om als verdachte van een vermogensdelict ten allen tijde een advocaat in de arm te nemen. 

Vermogensdelict advocaten

Niet alleen verdachte van een vermogensdelict kunnen een advocaat raadplegen. Ook slachtoffers die schade hebben ondervonden van een vermogensdelict kunnen een advocaat benaderen. Zodoende kan het slachtoffer zich voegen in de strafzaak en heeft het slachtoffer het recht op spreekrecht tijdens de hoorzitting. Tevens wordt u dan op de hoogte gehouden over het verloop van de zaak. Wilt u als verdachte of slachtoffer graag advies van een vermogensdelict expert om zo een inschatting te krijgen van een eventuele schadevergoeding of strafmaat? Benader dan één van de vermogensdelict advocaten en laat u adviseren over de gerechtelijke procedure en vragen die ongetwijfeld komen opdoemen.