Jeugdstrafrecht

Advocaat Jeugdstrafrecht

Jeugdige verdachte van een strafbaar feit vallen onder het jeugdstrafrecht. Dit geldt in het beginsel voor kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Na hun achttiende vallen deze verdachte onder het gewone strafrecht. Als kinderen jonger dan 12 zijn, kunnen deze niet worden vervolgd. Logischerwijs lopen strafrechtelijke procedures tegen minderjarige anders dan het “normale” strafrecht. Zo zal de rechter een speciale kinderrechter zijn welke in eerste instantie zal beoordelen of er een strafbaar feit is gepleegd en of het kind hiervoor verantwoordelijk is. Uiteraard is de bescherming van verdachte in het jeugdstrafrecht groter dan in het normale strafrecht. Advocaten in het jeugdstrafrecht hebben vaak een grote betrokkenheid en zal een eventuele gevangenisstraf een stuk lager zijn. Het is hierbij van belang dat het kind niet teveel wordt geschaad. 

Het jeugdstrafrecht

Naast een taakstraf of jeugddetentie kan er ook een Halt-straf worden uitgesproken. De Halt-straf is in het leven geroepen, zodat jongere de mogelijkheid hebben om hun fout goed te maken. Vaak is dit in de vorm van excuses of een schadevergoeding. Vaak zijn dit kleine strafbare feiten. Zwaardere feiten kan leiden tot een taakstraf of in het ergste geval jeugddetentie. Een taakstraf mag maximaal 480 uur voor leerstraf (leertraject) of 240 uur voor een werkstraf (onbetaalde arbeid) zijn. De lengte van jeugddetentie is afhankelijk van de leeftijd. Zo mogen jongeren van 12 tot 15 jaar maximaal 1 jaar in jeugddetentie geplaatst worden. Voor jongeren van 16 of 17 jaar is dit maximaal 2 jaar. Tijdens de jeugddetentie dient er gewoon naar school gegaan te worden. Tevens zal er tijdens de detentie gericht worden op het omgaan met andere, woede en worden er lessen gegeven in sociale vaardigheden.

Jeugdstrafrecht advocaat

Niet elke strafrecht advocaat is gespecialiseerd in het jeugdstrafrecht. Dit komt doordat in het jeugdstrafrecht specifieke wetgeving en regels van toepassing zijn. Een advocaat met een specialisatie in het jeugdstrafrecht kent deze specifieke regels en zaken die invloed hebben op de strafrechtelijke procedure. Het strafbare feit is daarnaast vaak van mindere aard dan het normale strafrecht. Krijgt u te maken met dit rechtsgebied en zoekt u een gespecialiseerde jeugdstrafrecht advocaat? Schroom dan niet om op korte termijn een advocaat te benaderen.