Cybercrime

Advocaat Cybercrime

Cybercrime staat ook wel bekend als computercriminaliteit of high-tech crime. Cybercrime gebeurt digitaal en vaak gericht op organisaties, bedrijven, communicatienetwerken, informatiesystemen en personen. Voorbeelden hiervan zijn identiteit fraude, hacken, online oplichting, ransomware, spionage en phishing. Binnen het strafrecht is cybercrime een betrekkelijk nieuw rechtsgebied. Krijgt u te maken als slachtoffer met cybercrime of wordt u verdacht van computercriminaliteit? Het is dan verstandig om een advocaat gespecialiseerd in cybercrime in de arm te nemen. De advocaat is op de hoogte van de wet- en regelgeving van het strafrecht en cybercrime in het bijzonder en zal u juridisch bijstaan tot aan een eventuele gang naar de rechter. 

Slachtoffer van cybercrime?

Zeker de laatste jaren zijn er veel slachtoffers van cybercrime zaken en gelukkig worden daders ook steeds beter opgespoord door de Team High Tech Crime van de politie. Als slachtoffer van high-tech crime is het erg belangrijk om aangifte te doen en een cybercrime advocaat te benaderen. De gevolgen als slachtoffer kunnen vaak groot zijn, zo kunt u persoonlijk met problemen te kampen krijgen of kan uw bedrijf of organisatie hinder en schade van de high-tech crime ondervinden. De gespecialiseerde kennis van een advocaat is dan ook onmisbaar. Schroom dan ook niet om deze direct te benaderen als u als natuurlijk persoon of uw onderneming slachtoffer bent van cybercrime!

Verdacht van cybercrime?

De strafmaat van cybercrime is maatwerk. Rechters zullen de strafmaat bepalen aan de hand van de eerdere uitspraken in soortgelijke strafzaken en de omstandigheden waaronder het strafrechtelijke feit is begaan. Als verdachte is een cybercrime expert welke kennis heeft van de technische en juridische aspecten van cybercrime essentieel om uw zaak zo goed mogelijk te verdedigen. De advocaat kan desgewenst een inschatting maken van een eventuele strafmaat.

Cybercrime advocaten

Computercriminaliteit is een erg complex onderdeel van het strafrecht en is onderhevig aan wijzigende opsporingsmethoden en wetgeving. Gespecialiseerde cybercrime advocaten kunnen u als slachtoffer of dader met raad en daad bijstaan tijdens eventuele politieverhoren tot aan de gang naar de rechter. Doordat dit een relatief nieuw onderdeel is, zijn er niet veel advocaten die zich hierin hebben gespecialiseerd, maar ze zijn er gelukkig wel. Op Advocaat-strafrecht.nl vind je deze advocaten dan ook.