Advocaat Strafrecht

Dient u te verschijnen voor een politieverhoor of heeft u een dagvaarding ontvangen? Dan heeft u waarschijnlijk een hoop vragen over wat uw rechten en plichten zijn en wat de verdenking precies inhoudt. Een strafrecht advocaat heeft antwoorden op deze vragen en staat u bij tijdens het verhoor tot eventueel als u voor de rechter dient te verschijnen. De advocaat strafrecht zal uw belangen behartigen en voor een lage straf of zelfs vrijspraak gaan. Het is belangrijk om te weten dat u er niet alleen voorstaat en u ten alle tijden een gespecialiseerde strafrechtadvocaat kunt benaderen bij vragen of voor juridische bijstand. Ook slachtoffers van een strafzaak kunnen contact opnemen met een advocaat bij vragen over en bijstand tijdens een strafrechtelijke procedure waar u slachtoffer van bent.

Bent u verdachte en wenst u bijstand van een strafrecht advocaat?

Wordt u verdacht van een strafbaar feit en wordt u opgeroepen voor de Meervoudige Strafkamer, Officier van Justitie of Politierechter? Schakel dan direct een strafrechtadvocaat in. De belangen zijn groot, de kans bestaat immers dat als u schuldig wordt bevonden u hiervoor een aantekening krijgt op uw strafblad en vast kan komen te zitten. Daarnaast zijn strafproces zaken vaak erg complex, waardoor gespecialiseerde kennis over het strafrecht vereist is. Zonder de juridische bijstand van een strafrechtspecialist loopt u kans dat de straf hoger uitvalt of u schuldig wordt bevonden terwijl er eigenlijk vrijspraak had moeten volgen. Schroom dan ook niet om zo snel mogelijk na het ontvangen van een oproeping of dagvaarding een advocaat te benaderen.

Juridische bijstand van een strafrechtadvocaat als slachtoffer

Als slachtoffer van een delict, is het erg moeilijk om eventuele schades (immaterieel en materieel) te verhalen. Daarnaast wilt u natuurlijk graag dat uw verhaal goed verteld wordt en u recht heeft op een passende schadevergoeding. Door het inschakelen van een gespecialiseerde advocaat strafrecht worden uw rechten beschermd om zo het beste resultaat te behalen. Hierbij wordt er gekeken naar wat voor soort schade u geleden heeft. 

Een eventuele immateriële schadevergoeding (smartengeld) is van toepassing als u schade heeft opgelopen die niet in geld is uit te drukken. Denk hierbij aan leed door het verlies van een geliefde of chronische pijn of letsel na bijvoorbeeld een mishandeling. Materiële schade is wel in geld uit te drukken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld schade aan uw auto of niet zichtbare schade zoals gemiste inkomsten of een dure ziekenhuisbehandeling.  Door als slachtoffer een advocaat in te schakelen krijgt u antwoord op vragen en zal de advocaat u adviseren over stappen die u, samen met de strafrecht advocaat, dient te nemen.

Specialisaties van strafrecht advocaten

Het strafrecht is erg breed en divers en kent een hoop wet- en regelgeving die van toepassing kan zijn op uw zaak. Hieronder treft u veel voorkomende specialisaties binnen het strafrecht.

Strafprocedure

Het is goed om te weten dat bij niet elke strafzaak een strafrecht advocaat verplicht is. Toch raden wij u ten zeerste aan om u altijd te laten adviseren door een advocaat met een strafrecht expertise. De strafprocedure is een rechtszaak tussen het OM en de verdachte van een strafbaar feit. De verdachte wordt door middel van een dagvaarding of oproeping van de officier van justitie op de hoogte gesteld dat de verdachte zich dient te melden bij de rechtbank. Hierin zijn er meerdere mogelijke rechtbanken waar u zich moet verantwoorden. Dit is afhankelijk van het soort delict waarvan u verdacht wordt. Als u moet verschijnen voor een politierechter betreft het een zaak waar minder dan 1 jaar gevangenisstraf voor staat. Een meervoudige strafkamer behandelt uitsluitend delicten die als zwaar worden gezien. Het kan ook zijn dat u wordt opgeroepen om zich te melden bij de rechter-commissaris. In de meeste gevallen betreft het een strafzaak waarbij de officier van justitie het OM vertegenwoordigt.

De rol van een advocaat in het strafrechtzaak

Ter voorbereiding van de zaak zal de strafrechtadvocaat het dossier doornemen. Daarnaast zal de advocaat in samenspraak met u een strategie bepalen hoe de strafzaak aan te vliegen. Ook tijdens de behandeling van de zaak voor de rechter zal de advocaat uw belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Dit zal vooral tijdens het pleidooi en dupliek zijn, waarin de advocaat uw kant van het verhaal zal proberen te laten zien.

Wilt u in hoger beroep na een uitspraak van de rechter in eerste aanleg?

Bent u als verdachte het niet eens met de uitspraak van de rechter? Dan is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Het hoger beroep zal dienen te worden ingesteld bij het Gerechtshof. De zaak zal bekeken worden en opnieuw in behandeling worden genomen. Dit geldt niet alleen voor verdachten, want ook het Openbaar Ministerie kan na een uitspraak van de rechter in eerste aanleg besluiten om in hoger beroep te gaan. De kans is groot dat u een hoop vragen heeft hierover. Wilt u in hoger beroep gaan? Laat u dan adviseren over de mogelijkheden of onmogelijkheden door een gespecialiseerde strafrecht advocaat.

Kosten van een strafrecht advocaat?

De kosten van een advocaat is afhankelijk van het moment dat u een strafrecht advocaat inschakelt. 

Piketfase

Als u bent aangehouden volgt er een verhoor. Vaak wordt u na het verhoor vrijgelaten. De kans bestaat dat de politie langer nodig heeft om de zaak inhoudelijk te bekijken. U kunt dan maximaal twee keer 3 dagen in verzekering worden gesteld. De bijstand van een advocaat is dan kosteloos mits u gebruik maakt van de dienstdoende piketadvocaat. Heeft u liever een andere advocaat, dan zijn de kosten hiervan voor eigen rekening. 

Voorlopige hechtenis

Zit u in voorlopige hechtenis? Dan zijn er tijdens de inverzekeringstelling periode geen kosten verbonden aan rechtsbijstand zolang u vast zit. Na de inverzekeringstelling besluit een rechter-commissaris of u langer dient vast te zitten. De fase heet dan de bewaring. Na de bewaring kunt u als verdachte terecht komen in de gevangenhouding periode. Dit houdt in dat uw voorlopige hechtenis verlengd zal worden. U heeft dan ten alle tijden recht op kosteloze rechtsbijstand. Mits u natuurlijk niet besluit om zelf een advocaat in arm te nemen die u niet is toegewezen.

Gefinancierde rechtsbijstand

Bent u op vrije voeten en heeft u een dagvaarding of oproeping ontvangen? U kunt gebruik maken van gefinancierde rechtsbijstand als uw inkomen te laag is of als u niet teveel eigen vermogen in box 3 heeft. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar het belang van de zaak. Heeft u vragen of wilt u meer te weten komen over gefinancierde rechtsbijstand? Klik dan hier.