Verkeersstrafrecht

Advocaat Verkeersstrafrecht

Strafbare feiten die zijn gepleegd in het verkeer vallen onder het verkeersstrafrecht. Zoals u kunt bedenken zijn dit nog al een aantal zaken, denk bijvoorbeeld aan snelheidsovertredingen, rijden onder invloed van geestverruimende middelen (alcohol en drugs), doorrijden na een ongeval, gevaarlijk rijgedrag en dood door schuld. Verkeersdelicten worden vaak onderverdeeld in lichte verkeersdelicten en zware verkeersdelicten. Lichte verkeersdelicten zullen vaak worden afgedaan met een boete. Hiertegen kunt u bezwaar maken. Hiervoor is geen advocaat nodig, maar is wel mogelijk. De gevolgen van zware verkeersdelicten kunnen wel degelijk een grote invloed hebben op een eventuele strafrechtelijke vervolging. U zult als verdachte van een zwaar verkeersdelict gedagvaard worden en dient u op een zitting te verschijnen. De rol van een verkeersstrafrecht advocaat is bij zware verkeersdelicten onmisbaar. 

Verdacht van een verkeersdelict?

De Nederlandse wet kent hoge straffen voor verkeersdelicten. Zo kunt u uw rijbewijs kwijtraken, een rijontzegging krijgen opgelegd of kan er zelfs bij zware verkeersdelicten een gevangenisstraf volgen. De gevolgen zijn dan ook groot, zo kunt u bijvoorbeeld niet meer in de mogelijkheid zijn om uw werkzaamheden uit te voeren als u een rijontzegging krijgt opgelegd of uw rijbewijs ingevorderd is. Dit kan ertoe leiden dat u ontslagen gaat worden. De juridische bijstand van een verkeersstrafrecht advocaat kan het een groot verschil maken over een eventuele strafmaat. Schroom dan ook niet om als verdachte van een verkeersdelict een advocaat in de arm te nemen.

De rol van een verkeersstrafrecht advocaat

Als u te maken krijgt met het verkeersstrafrecht kan dit zijn als slachtoffer of als verdachte. De advocaat verkeersstrafrecht zal u adviseren over de juridische procedure en uw vragen beantwoorden. Zo zult u als slachtoffer graag willen weten of u recht heeft op een schadevergoeding. Als verdachte daarentegen heeft u een hoop andere vragen die betrekking hebben op het behouden van uw rijbewijs of de kans op vrijspraak. Afhankelijk van de situatie zal de advocaat strafrecht u voorlichten en begeleiden tijdens een eventuele strafrechtelijke procedure of het ontvangen van een schadevergoeding. In het algemeen hebben strafrechtadvocaten kennis van het verkeersstrafrecht. U kunt ook kiezen voor een gespecialiseerde verkeersstrafrecht advocaat.